งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Hello Freshy 2023 (เปิดโลกกิจกรรม)
หน้าแรก » Hello Freshy 2023 (เปิดโลกกิจกรรม)14 ก.ค. 11:163,887

รายละเอียดโครงการ Hello Freshy 2023

ชื่อโครงการ               Hello Freshy 2023 (เปิดโลกกิจกรรม)

วันจัด                      21 – 22 กรกฎาคม 2566

สถานที่                     Activity Dome (หน้าโรงช้าง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดบูธในงาน     ในงานประกอบไปด้วยบูธจากหน่วนงายภายในมหาวิทยาลัย องค์การบริหารฯ สภานักศึกษา และชมรมในสังกัดองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 39 ชมรม และ 1 กลุ่มกิจกรรมอิสระ 
 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

  1. นักศึกษาเลือกเข้าร่วมงาน วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 หรือ 22 กรกฎาคม 2566 โดยนักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมงานได้ทั้งหมด 4 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 – 20.00 น.

รอบที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.

รอบที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รอบที่ 4 วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 – 21.00 น.

(รอบเก็บตก นักศึกษาสามารถลงทะเบียนแบบ Walk in)

  1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2566 รอบที่ 1 – 3 ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/nrHFc8xmgxky1WDJ7 และนักศึกษาต้องยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียนในวันงาน

  1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 รอบที่ 4 รอบเก็บตก (เวลา 17.30 – 21.00 น.) ให้ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน (Walk in)
  2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับตั๋วเข้าร่วมงาน (แจก ณ จุดลงทะเบียน) โดยจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามที่กำหนดในตั๋ว

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะด้านการปรับตัวจำนวน 3 ชั่วโมง โดยใช้ตั๋วเข้าร่วมงานพร้อมบัตรนักศึกษา หรือ Student Barcode ในแอพ PSU Student หรือแจ้งรหัสนักศึกษา ณ จุดรับทรานสคริปต์

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด