งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
หน้าแรก » กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง06 ก.ย. 15:411,195
เนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
 ขอเชิญนักศึกษา บุคคลากร ร่วมกิจกรรมตักบาตร
------------------------------------------------------
วันที่ 21กันยายน เวลา 08.00-09.00 น ณ ลานอาคารกิจกรรมนักศึกษา
** นักศึกษารับชั่วโมงกิจกรรมด้านเลือกเข้าร่วม จำนวน 2 หน่วยชั่วโมง
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด