งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
หน้าแรก » กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง06 ก.ย. 15:451,132
เนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
 ขอเชิญนักศึกษา บุคคลากร ประชาชนทั่วไปผู้มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิต
------------------------------------------------------
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน เวลา 09.00-15.00 น ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา
** นักศึกษารับชั่วโมงกิจกรรมด้านเสริมสร้างสมถรรณะ ฯ จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง
*** รับชั่วโมงจิตอาสา กยศ. 6 ชม.
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด