งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมพลังช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ภาพกิจกรรม » มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมพลังช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม13 ธ.ค. 2559 13:531,076
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 กองกิจการนักศึกษานำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กว่า 40 คน ลงพื้นที่พร้อมถุงยังชีพจำนวน 670 ถุง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอกระแสสินธุ์และอำเภอระโนด โดยในเขตพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ได้ประสานงานผ่านนายอำเภอกระแสสินธุ์ คุณสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ อำนวยความสะดวกนำนักศึกษาไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลโรง จำนวน 360 ถุง และในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน อำเภอระโนด ได้รับการอำนวยความสะดวกจาก อบต.วัดสน นำนักศึกษาไปมอบถุงยังชีพ จำนวน 310 ถุง โดยระหว่างการลงพื้นที่นักศึกษาได้พบปะพูดคุย เยี่ยมเยียน สอบถามสภาพปัญหา และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ชาวบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติเนื่องจากพื้นที่ทำกินถูกน้ำท่วมขัง และเริ่มประสบปัญหาโรคต่างๆเช่น น้ำกัดเท้า ไข้หวัด ซึ่งกองกิจการนักศึกษาจะสรุปข้อมูลนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไป

และขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่เดินทางไปร่วมภารกิจในครั้งนี้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงสอบปลายภาคการศึกษา เป็นการตอกย้ำพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ชาวสงขลานครินทร์ยึดถือที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของมนุษย์เป็นกิจที่ 1”

โดย....คุณเยาวลักษณ์ คุณาวรกุล