งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาพกิจกรรม » กิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์22 เม.ย. 2563 10:43780
กิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 มีนาคม โดยประกอบด้วยกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้ามือสองเพื่อนำรายได้บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ลานอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่