งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ
ภาพกิจกรรม » รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ16 ก.ย. 2565 08:58796
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.พนิดา สุขศรีเมือง พร้อมด้วย รศ.เอมอร เจียรมาศ ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic)ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
โดยโครงการ PSU Green Youth ปี 2 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติระดับทองแดง ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth )