งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ภาพกิจกรรม » วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง17 ต.ค. 2565 15:57801
กิจกรรมวันมหิดลและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 24 มีนาคม โดยประกอบด้วยกิจกรรมตักบาตร กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และกิจกรรมบรรยายและมอบโล่รางวัล ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ ลานอาคารกิจกรรมนักศึกษา และศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่