งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
the 3rd Students English Speech Competition (SESC)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » the 3rd Students English Speech Competition (SESC)23 ส.ค. 60, 09:40 น.733
 • ชื่อหน่วยงาน ASEAN University Network Secretariat
  ที่อยู่/สถานที่จัด17th Floor, Chaloem Rajakumari 60 Building, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok
 • วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 60
  ช่วงเวลาตามกำหนดการ
 • จำนวนรับสมัคร 3 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 25 สิงหาคม 60 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2560
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม “the 3rd Students English Speech Competition (SESC)” ระหว่างวันที่22-23 พฤศจิกายน 2560 สมัครได้ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  r154_AUN Activity.pdf

  r154_EdocFile.pdf

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  0 3

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 0
 • เพศหญิง 0
 • เพศชาย 0
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รวม 0 คณะ