งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอยกเลิกสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (ช่วงบ่าย)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอยกเลิกสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (ช่วงบ่าย)22 ต.ค. 61, 16:26 น.2,433
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัตอครบ 60 ปี ม.อ. หาดใหญ่
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 61
  ช่วงเวลา13.00 - 16.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 122 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 5 พฤศจิกายน 61 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2561
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  2
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอยกเลิกการเข้าฟังประกวดการประกวดสุนทรพจน์

  นักศึกษาที่สมัครช่วงบ่ายสามารถลงชื่อร่วมเข้าฟังช่วงเช้าได้ค่ะ

  การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561

  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รอบคัดเลือกภูมิภาคต่างๆ

  เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัตอครบ 60 ปี ม.อ. หาดใหญ่

  เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 - 13.30 น.

1.
6011110092
น.ส.กนกเรขา
รังสิมันตุชาติ
ศิลปศาสตร์
2.
5910514067
น.ส.ชรินชนก
สุทธิธรรม
วิทยาการจัดการ
3.
5811110171
น.ส.วันฟ้าใส
สุวรรณลิวงค์
ศิลปศาสตร์
4.
5811110243
น.ส.ภัทริกา
ชูเมือง
ศิลปศาสตร์
5.
5911110353
น.ส.โยษิตา
อุมาบล
ศิลปศาสตร์
6.
5810510391
น.ส.โซเฟีย
หะหมัด
วิทยาการจัดการ
7.
6111310046
น.ส.ณัฐนรี
ใจดำรงค์
นิติศาสตร์
8.
6111310083
น.ส.ปรีชญา
จันทร
นิติศาสตร์
9.
6111310087
น.ส.พนิดา
แดงนวล
นิติศาสตร์
10.
6111310015
น.ส.ขวัญฤทัย
อักษรศิริ
นิติศาสตร์
11.
6111310123
นายยศกร
ศิริกิจประเสริฐ
นิติศาสตร์
12.
6111310016
น.ส.เขมิกา
สังวันดี
นิติศาสตร์
13.
6111310114
น.ส.ภาวิดา
อุคะหะ
นิติศาสตร์
14.
6111310122
น.ส.เมธาวี
กูลแก้ว
นิติศาสตร์
15.
6111310127
น.ส.รุ้งดาว
อินทมิน
นิติศาสตร์
16.
6111310165
น.ส.อัญชิสา
แก้วสลับนิล
นิติศาสตร์
17.
5811310117
น.ส.โยษิตา
ไชยสอน
นิติศาสตร์
18.
6010110740
นายศิวกร
ศรีบุญมา
วิศวกรรมศาสตร์
19.
6011310087
น.ส.อรนภา
จันทรังษี
นิติศาสตร์
20.
5811310065
น.ส.สุพิฌา
ใหม่แก้ว
นิติศาสตร์
21.
6111311027
น.ส.ธนภรณ์
ลิ้มสันติธรรม
นิติศาสตร์
22.
6111310054
น.ส.ทิพย์วรินทร
อณุภาบุณยวัทน์
นิติศาสตร์
23.
6111310042
นายณัฐธานนท์
หนูสังข์
นิติศาสตร์
24.
6111310047
น.ส.ณัฐนารี
รัตนสุภา
นิติศาสตร์
25.
5810510023
น.ส.เกวลิน
อุดมอักษร
วิทยาการจัดการ
26.
6111311039
น.ส.ปิ่นนภา
อุดมอักษร
นิติศาสตร์
27.
6111310194
น.ส.วาณีฎา
วงศ์ปราณี
นิติศาสตร์
28.
5811110023
น.ส.ชมพูนุท
คงนอง
ศิลปศาสตร์
29.
5810513006
นายชนะ
กิจไพบูลย์ชัย
วิทยาการจัดการ
30.
5810513038
น.ส.ศุภลักษณ์
บุญคง
วิทยาการจัดการ
31.
6111311050
น.ส.ภัทรวดี
เบาอุบลย์
นิติศาสตร์
32.
6010712031
น.ส.สุพิชญา
จันทร์รงค์
เภสัชศาสตร์
33.
5910210780
น.ส.สุภัสสรา
ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์
34.
6111110177
น.ส.อามีเนาะ
วาหลง
ศิลปศาสตร์
35.
6110410180
น.ส.รวิภา
ส่งศรี
พยาบาลศาสตร์
36.
6111311088
นายจักรภัทร
แก้วกลั่น
นิติศาสตร์
37.
6111310091
นายพลช
เจี้ยงยี่
นิติศาสตร์
38.
6111310111
นายภาณุพงศ์
อำไพรัตน์
นิติศาสตร์
39.
6111310037
น.ส.ณวรรณรัฐ
เดชณภัทรทรัพย์
นิติศาสตร์
40.
6110513046
นายวราวุทธิ์
นิลตีบ
วิทยาการจัดการ
41.
6111310167
น.ส.อาคิรา
ห้าวหาญ
นิติศาสตร์
42.
6111310076
น.ส.บงกช
กาญจนานทีพงศ์
นิติศาสตร์
43.
6111310154
น.ส.สุนันทินี
กีรติกานต์
นิติศาสตร์
44.
6111310158
น.ส.สุวิมล
อนันต์วิลาส
นิติศาสตร์
45.
5810110374
น.ส.อนัญญา
สุขบำรุง
วิศวกรรมศาสตร์
46.
5810110164
น.ส.นงนภา
ลักษณะอัมพร
วิศวกรรมศาสตร์
47.
6111310053
น.ส.ทิพยดา
ช่วยพนัง
นิติศาสตร์
48.
6111310184
น.ส.นารา
เสนาทิพย์
นิติศาสตร์
49.
6111310084
น.ส.ปุณณิศา
พงศ์อักษร
นิติศาสตร์
50.
5810510093
นายนรธรรม
บุญสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
51.
6110610035
น.ส.โซเฟีย
เจ๊ะมะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
52.
6011310029
น.ส.ธัญลักษณ์
เพชรแก้ว
นิติศาสตร์
53.
5810515205
นายอานนท์
จงจิต
วิทยาการจัดการ
54.
6111310025
น.ส.เจนนภา
สระอุรัมย์
นิติศาสตร์
55.
6110110471
น.ส.สิริธรณ์
นำผล
วิศวกรรมศาสตร์
56.
5810110287
น.ส.รุจิรา
ชัยเวช
วิศวกรรมศาสตร์
57.
5810110351
น.ส.สิรินทร์
จันทรสุข
วิศวกรรมศาสตร์
58.
6111110166
น.ส.อภิรดี
อัคคนีเสริมแสง
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ถ้าเข้าไปฟังได้มั๊ยคะ หรือว่ารับสมัครเฉพาะคนที่จะประกวดเท่านั้น
ks25 ต.ค. 2561 13:19172.27.25.21
 • เจ้าหน้าที่ เข้าฟังอย่างเดียวค่ะ
  08 พ.ย. 2561 09:28192.168.66.22
2
ถ้าเข้าฟังอย่างเดียวได้ไหมคะ
126 ต.ค. 2561 09:16223.24.166.33
 • เจ้าหน้าที่ เข้าฟังอย่างเดียวค่ะ
  08 พ.ย. 2561 09:28192.168.66.22
  สมัคร    |  จำนวนรับ  58 122

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 58
 • เพศหญิง 48
 • เพศชาย 10
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 35
 • รหัส 60 5
 • รหัส 59 3
 • รหัส 58 15
 • รวม 8 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์6
 • วิทยาศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ8
 • ทรัพยากรธรรมชาติ1
 • เภสัชศาสตร์1
 • พยาบาลศาสตร์1
 • ศิลปศาสตร์7
 • นิติศาสตร์33