งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ส่งเสริมการพัมนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ส่งเสริมการพัมนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์18 ก.พ. 62, 16:04 น.977
 • ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
  ที่อยู่/สถานที่จัดโรงแรม โกลเด้นคราว แกรนด์ โฮเทล หาดใหญ่
 • วันที่ 23-24 กุมพาพันธ์ 62
  ช่วงเวลา08.30-16.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 60 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 22 กุมพาพันธ์ 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2561
  ค่าชั่วโมง12 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  3
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  9
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัมนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์

  วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

  ณ โรงแรมโกลเด้นคราว แกรนด์ โฮเทล หาดใหญ่

  จำนวน 60 คน

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  0 60

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 0
 • เพศหญิง 0
 • เพศชาย 0
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รวม 0 คณะ