งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง26 ก.พ. 62, 11:53 น.1,641
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วันที่ 12 มีนาคม 62
  ช่วงเวลา10.45-12.45
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 11 มีนาคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2561
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม อื่น ๆ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  *** หมายเหตุ 

  รับสมัครนักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์ และศูนย์อาคารโรงช้าง ในวันที่ 12 มี.ค. 62  โดยในเวลา 10.45 น. พร้อมกันบริเวณใต้อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

  นักศึกษารหัส 60,61 จะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ

  -ด้านเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 1 หน่วยชม.

  -ด้านเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยฯ จำนวน 2 หน่วยชม.   รวม 3หน่วยชม.

1.
5911110355
น.ส.จัยดา
สินพงศธร
ศิลปศาสตร์
2.
6011110200
น.ส.ศิริลักษณ์
ศรีชูรส
ศิลปศาสตร์
3.
6011110163
น.ส.ปะภัสสร
อวยจินดา
ศิลปศาสตร์
4.
6011110115
น.ส.ชนันภรณ์
ทองธวัช
ศิลปศาสตร์
5.
6010517030
น.ส.นิซูวาร่าห์
ยิ่งสมาน
วิทยาการจัดการ
6.
6010511054
น.ส.ชนัญชิดา
ตินตะชาติ
วิทยาการจัดการ
7.
6011310165
น.ส.กัณฐิกา
เกื้อหนุน
นิติศาสตร์
8.
6011310164
น.ส.อัยนี
กาซอ
นิติศาสตร์
9.
6010517143
น.ส.มณีมนฑ์
แซ่เหล่า
วิทยาการจัดการ
10.
6010517150
น.ส.วริศรา
หัสชัย
วิทยาการจัดการ
11.
6010518044
น.ส.จุรีรัตน์
หมาดง๊ะ
วิทยาการจัดการ
12.
6010518076
น.ส.รอยฮาน
โต๊ะหีม
วิทยาการจัดการ
13.
6010518071
นายพัสกร
คำมณีจันทร์
วิทยาการจัดการ
14.
5910512006
น.ส.จันทกานต์
ปุญญพันธุ์
วิทยาการจัดการ
15.
6010518017
น.ส.นิรันดร์รัตน์
จิระภาค
วิทยาการจัดการ
16.
5910512021
น.ส.นภัสสร
ปัญญาวุทโส
วิทยาการจัดการ
17.
6011311024
น.ส.ณัฎฐาภรณ์
เอียดพวง
นิติศาสตร์
18.
6011310015
น.ส.โจซาฟีน
จันทร์อำไพ
นิติศาสตร์
19.
6011311026
น.ส.ณัฏฐา
ทองเอียด
นิติศาสตร์
20.
6011311025
น.ส.ณัฏฐ์ชนินท์
สาหวี
นิติศาสตร์
21.
6111311038
น.ส.ปรางวรินท์
รัศมีมณฑล
นิติศาสตร์
22.
6111311114
นายพสธร
ทองเอียด
นิติศาสตร์
23.
6011311054
น.ส.ผกามาส
ดิสระมุณี
นิติศาสตร์
24.
6011210077
น.ส.ฟ้ารินี
ดำเนินผล
เศรษฐศาสตร์
25.
6010110703
น.ส.ฟ้าริยา
ดำเนินผล
วิศวกรรมศาสตร์
26.
5810515187
นายศักดา
จริตงาม
วิทยาการจัดการ
27.
6011110097
น.ส.กัญญาวีร์
หะยีแวสะแลแม
ศิลปศาสตร์
28.
6011110173
น.ส.พีรญาพร
เตชาภณ
ศิลปศาสตร์
29.
6011110205
น.ส.สรัศวรรณ
สิงหการ
ศิลปศาสตร์
30.
5910110658
นายวรวิทย์
มณีศิลาสันต์
วิศวกรรมศาสตร์
31.
6011310104
นายนันทิภาคย์
ตัวตน
นิติศาสตร์
32.
6011310116
นายเสฏฐวุฒิ
ตั้งเตี้ย
นิติศาสตร์
33.
6011310094
นายชวพัฒน์
อินทรสมบัติ
นิติศาสตร์
34.
6011210040
น.ส.ราตรี
เพิ่มบุญ
เศรษฐศาสตร์
35.
6010518082
น.ส.สุนิษา
ดวงอุปมา
วิทยาการจัดการ
36.
6010518061
น.ส.นัจมีย์
หวังอีน
วิทยาการจัดการ
37.
6010518049
นายชัชนันท์
ชูไชย
วิทยาการจัดการ
38.
6010518050
น.ส.โชติกา
อธิปอนันต์
วิทยาการจัดการ
39.
5910110607
นายธนวัฒน์
ไชยพร
วิศวกรรมศาสตร์
40.
5810110436
น.ส.ชุลีวัน
ลิมปิติ
วิศวกรรมศาสตร์
41.
6010610132
น.ส.นิภาพร
ก้งวัตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
42.
6010610128
น.ส.นัทธภัทร
น้อยผา
ทรัพยากรธรรมชาติ
43.
6010610157
นายภานุวิทย์
กล้าหาญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
44.
6010610180
นายวรากร
เก้าเอี้ยน
ทรัพยากรธรรมชาติ
45.
6010610199
น.ส.สุพรรณณิกา
เรืองดำ
ทรัพยากรธรรมชาติ
46.
6011310048
น.ส.ปุณรดา
จิระธิติถาวร
นิติศาสตร์
47.
6011310026
น.ส.ณัฐกฤตา
รติสมิทธ์
นิติศาสตร์
48.
5810610110
น.ส.กุลชญา
สาริบุตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
49.
5810513074
นายวงศกร
กีรติกานต์
วิทยาการจัดการ
50.
6010517115
น.ส.ดวงพร
แดงขาว
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
6010517097
น.ส.จิรดา
ชัยธีระยานนท์
วิทยาการจัดการ
52.
5710110614
น.ส.ญาณิสา
เป้งย้อง
วิศวกรรมศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
รหัส60 ทรานสคริปที่ได้จะเป็นหมวดกิจกรรมมหาลัยใช่ไหมคะ
..26 ก.พ. 2562 12:04172.22.4.85
2
6010517030 นิซูวาร่าห์ ยิ่งสมาน ขออนุญาตยกเลิกการสมัครกิจกรรมนี้ค่ะ
11126 ก.พ. 2562 13:57172.24.69.106
3
6010511054 นส.ชนัญชิดร ตินตะชาติ ขอยกเลิกกิจกรรมการสมัครนี้คะ
ชนัญชิดา26 ก.พ. 2562 14:06172.27.43.232
4
รหัส 58 ได้มั้ยครับ
27907 มี.ค. 2562 16:04124.122.39.160
  สมัคร    |  จำนวนรับ  52 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 52
 • เพศหญิง 40
 • เพศชาย 12
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 2
 • รหัส 60 40
 • รหัส 59 5
 • รหัส 58 4
 • รหัส 57 1
 • รวม 6 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์5
 • วิทยาการจัดการ18
 • ทรัพยากรธรรมชาติ6
 • ศิลปศาสตร์7
 • นิติศาสตร์14
 • เศรษฐศาสตร์2