งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ (พื้นที่สีเขียวของคนคอหงส์)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ (พื้นที่สีเขียวของคนคอหงส์)3 พ.ค. 62, 09:52 น.980
 • ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองคอหงส์
  ที่อยู่/สถานที่จัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองคอหงส์
 • วันที่ 11 พฤษภาคม 62
  ช่วงเวลา08.00-13.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 9 พฤษภาคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2561
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
  1
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ (พื้นที่สีเขียวของคนคอหงส์)

  วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 -13.00 น.

  ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองคอหงส์ (บริเวณทางขึ้นเขาคอหงส์ ถนนปุณณกัณฑ์) และบริเวณเขาคอหงส์

  กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส์พร้อมปลูกป่าเขาคอหงส์

  ** การแต่งกาย ชุดสุภาพกางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ เสื้อสีเหลือง

  ขึ้นรถณอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 07.45 น.

1.
5810210518
น.ส.สุนิษา
ดำแก้ว
วิทยาศาสตร์
2.
5810210382
น.ส.ยามีหล๊ะ
บิลหมัด
วิทยาศาสตร์
3.
5810210181
น.ส.ธนพร
คณะทอง
วิทยาศาสตร์
4.
6011010119
น.ส.สุทธิดา
เพชรลูก
อุตสาหกรรมเกษตร
5.
6011010059
น.ส.อริยา
หมัดอะดัม
อุตสาหกรรมเกษตร
6.
6011010081
น.ส.ณัฏฐณิชา
มานพศิลป์
อุตสาหกรรมเกษตร
7.
5910410090
น.ส.กัลยาณี
สุวรรณถาวร
พยาบาลศาสตร์
8.
6010210689
นายอาระฟาน
เหมเหาะ
วิทยาศาสตร์
9.
5811010024
น.ส.ณัฐถาพร
พัดคง
อุตสาหกรรมเกษตร
10.
5811010040
น.ส.บัณฑิตา
ลายวิเชียร
อุตสาหกรรมเกษตร
11.
5810515073
น.ส.วิภาพร
สุวรรณา
วิทยาการจัดการ
12.
5810515010
น.ส.จุฑามณี
หนูมาก
วิทยาการจัดการ
13.
5911214059
น.ส.อัจจิมา
หีมหลี
เศรษฐศาสตร์
14.
5810510282
น.ส.ณัฐธิดา
เสนีย์
วิทยาการจัดการ
15.
5810517011
น.ส.จารุกัญญ์
รัตนญาติ
วิทยาการจัดการ
16.
5810110653
น.ส.สุวิมล
ณ พัทลุง
วิศวกรรมศาสตร์
17.
5810517071
น.ส.กุลธิดา
ศรีพลับ
วิทยาการจัดการ
18.
5810110606
นายพันธวิส
ขุนทองจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
19.
5811110223
น.ส.นัทริกา
แก้วกอง
ศิลปศาสตร์
20.
6010210372
นายศราวุธ
คำเศษ
วิทยาศาสตร์
21.
6010712031
น.ส.สุพิชญา
จันทร์รงค์
เภสัชศาสตร์
22.
5810110071
นายชลันธร
อุสาหะ
วิศวกรรมศาสตร์
23.
5810515134
นายธัญเทพ
จังเกตุทอง
วิทยาการจัดการ
24.
6010515030
น.ส.พัชราภรณ์
ทองฉีด
วิทยาการจัดการ
25.
6010515065
น.ส.คอดียะ
เบ็ญดูโสะ
วิทยาการจัดการ
26.
6011210047
นายสมประสงค์
พรหมปลอด
เศรษฐศาสตร์
27.
5910210447
นายศิวนาถ
อภิญญาวิศิษฐ์
วิทยาศาสตร์
28.
5810210796
น.ส.นูรมา
วันหวัง
วิทยาศาสตร์
29.
5810210434
น.ส.วิกันตา
ไมตรีจร
วิทยาศาสตร์
30.
6010518075
นายมานะ
ชูเชิด
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
สามารถสมัครได้ทางไหนคะ
N03 พ.ค. 2562 15:39172.22.137.140
 • เจ้าหน้าที่ web site นี้ได้เลยคะ
  07 พ.ค. 2562 09:08192.168.66.22
2
ถ้าไม่มีเสื้อสีเหลืองสามารถสวมเสื้ออื่นได้ไหมคะ ถ้าได้ต้องเป็นสีอะไรคะ
ืีNurma09 พ.ค. 2562 23:57172.22.130.246
  สมัคร    |  จำนวนรับ  30 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 30
 • เพศหญิง 22
 • เพศชาย 8
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 60 10
 • รหัส 59 3
 • รหัส 58 17
 • รวม 8 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์3
 • วิทยาศาสตร์8
 • วิทยาการจัดการ9
 • เภสัชศาสตร์1
 • พยาบาลศาสตร์1
 • อุตสาหกรรมเกษตร5
 • ศิลปศาสตร์1
 • เศรษฐศาสตร์2