งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Sunsilk Possibilities fund on campus สวย สร้าง ฝัน
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » Sunsilk Possibilities fund on campus สวย สร้าง ฝัน23 ส.ค. 62, 15:01 น.1,479
 • ชื่อหน่วยงาน ภายนอก
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องภูมิปัญญาศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 • วันที่ 11 กันยายน 62
  ช่วงเวลา13.00 -15.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 305 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 31 สิงหาคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2562
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  3
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  เชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยาย Sunsilk Possibilities Fund สวย สร้าง ฝัน

  ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 17.30 น.

  ณ ห้องภูมิปัญญาศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

  Possibilities Fund สวย สร้าง ฝัน โอกาสครั้งสำคัญของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพ พร้อมความรู้ในด้านธุรกิจ เสริมสร้างความมั่นใจและแนวคิดใหม่ๆ กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ ต้องการเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ผ่านการสัมมนาให้ความรู้จากนักธุรกิจผู้มาประสบการณ์ อาทิเช่น อรรฆรัตน์ นิติพน ผู้บริการและผู้ผลิตรายการ อายุน้อยร้อยล้าน, นิศามนี เลิศวรพงศ์ "Zhe Cosmetics"และศุภัค สุขใบเย็น "WONCERFRAME"

   

  อายุน้อย ร้อยล้าน ร่วมกับ Sunsilk จัดกิจกรรม 'Sunsilk Possibilities Fund สวย สร้าง ฝัน'

  เปิดโอกาสให้สาวๆ ทั่วประเทศ ส่งไอเดียธุรกิจเพื่อชิงทุนสร้างฝันให้เป็นจริง กว่า 1,000,000 บาท

  ไม่ว่าฝันของคุณคืออะไร เพียงส่งไอเดียธุรกิจของคุณในรูปแบบไฟล์ pdf และแนบรูปถ่ายแบบเต็มตัวพร้อม VDO

  แนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 30 วินาที เข้ามาร่วมชิงทุนสวยสร้างฝันกับเรา

  ส่งผลงานได้เลยที่ sunsilkpossibilitiesfund@gmail.com หรือ สมัครด้วยตัวเองผ่านทาง Possibilities fund on campus

  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กันยายน 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร 095 902 4345

1.
6210515081
น.ส.พันธิตรา
คล่องแคล่ว
วิทยาการจัดการ
2.
6210515104
น.ส.นลินรัตน์
ชูณรงค์
วิทยาการจัดการ
3.
6210515047
น.ส.สิริรัตน์
ไชยรัตน์
วิทยาการจัดการ
4.
6210515011
น.ส.ญาณิศา
ศรีสมานุวัตร
วิทยาการจัดการ
5.
5911110177
น.ส.ธนิยา
สิรินธราภรณ์
ศิลปศาสตร์
6.
5911110316
น.ส.สุวิตตา
สุวรรณคง
ศิลปศาสตร์
7.
5911110137
น.ส.ชนิกาญจน์
พัทธโน
ศิลปศาสตร์
8.
6111311006
นายกฤษณพล
แสงแก้ว
นิติศาสตร์
9.
5911110217
นายประโยชน์
ชาติวัฒนธรรม
ศิลปศาสตร์
10.
5810515205
นายอานนท์
จงจิต
วิทยาการจัดการ
11.
5911110271
น.ส.วรรณพร
ชูวิทยาพงศ์
ศิลปศาสตร์
12.
5911110213
น.ส.ปณิตา
ชุติศรีโชติ
ศิลปศาสตร์
13.
6210515066
น.ส.ชาลิยา
พุทธกูล
วิทยาการจัดการ
14.
6210515012
นายณัชพล
แซ่กิ้ม
วิทยาการจัดการ
15.
6210515016
น.ส.ทัศนีย์
เกื้อก่ออ่อน
วิทยาการจัดการ
16.
6210515098
น.ส.ชนิตา
นวลปาน
วิทยาการจัดการ
17.
6210515102
น.ส.ณิชาพัชร
คณิต
วิทยาการจัดการ
18.
6210210525
น.ส.ศิริวดี
สิทธิศักดิ์
วิทยาศาสตร์
19.
6210210455
นายธนวัฒน์
ไชยจรูญ
วิทยาศาสตร์
20.
6210210523
น.ส.ศิริพร
ยางทอง
วิทยาศาสตร์
21.
5910512008
น.ส.จิรัชญา
หนูเหมือน
วิทยาการจัดการ
22.
5911210031
นายพสุธร
สองประสม
เศรษฐศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
สอบถามหน่อยครับกิจกรรมนี้ได้ทรานสคริปด้านไหนของรหัส59ครับ
007724 ส.ค. 2562 16:141.46.100.42
2
สอบถามหน่อยค่ะ ไม่ทราบว่าทรานสคริปจะเข้าระบบตอนไหนคะ ทราบมาว่าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมงานเป็นทีมงานจากSunsilkเอง ไม่ได้เกี่ยวกับทางมหาลัย
รอต่อไป...08 ต.ค. 2562 23:26184.22.45.178
  สมัคร    |  จำนวนรับ  22 305

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 22
 • เพศหญิง 16
 • เพศชาย 6
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 62 12
 • รหัส 61 1
 • รหัส 59 8
 • รหัส 58 1
 • รวม 5 คณะ
 • วิทยาศาสตร์3
 • วิทยาการจัดการ11
 • ศิลปศาสตร์6
 • นิติศาสตร์1
 • เศรษฐศาสตร์1