งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดพระบาท
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดพระบาท16 มิ.ย. 65, 09:09 น.603
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดวัดพระบาท เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • วันที่ 22 มิถุนายน 65
  ช่วงเวลา07.30 - 13.00
 • จำนวนรับสมัคร 40 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มิถุนายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดพระบาท

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Our Soul is for the Benefit of Mankind

  ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.30 – 13.00 น.

  พื้นที่ทำกิจกรรม วัดพระบาท เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  กิจกรรมที่ทำ  กิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพระบาท ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่

  หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม  เทศบาลเมืองบ้านพรุ

  รับสมัครจำนวน 40 คน

  ***เวลา 07.30 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ****เดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย

  การแต่งกาย: นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีบูล รองเท้าผ้าใบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

1.
6510210050
น.ส.จิรัชญา
สุรัตน์
วิทยาศาสตร์
2.
6510210193
น.ส.ปัณฑ์ชนิต
โอชุม
วิทยาศาสตร์
3.
6510210046
น.ส.จารุรัตน์
สประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์
4.
6510210457
น.ส.ฐานิตา
พัฒน์จีน
วิทยาศาสตร์
5.
6510210072
น.ส.ชาลิสา
ย่องเส้ง
วิทยาศาสตร์
6.
6510210032
น.ส.กุลธิดา
นุ้ยแก้ว
วิทยาศาสตร์
7.
6511410001
น.ส.กมลชนกรณ์
บัวศรี
การแพทย์แผนไทย
8.
6510310042
นายธนธัช
อินทเรือง
แพทยศาสตร์
9.
6510210376
นายอัครพล
มีช่วย
วิทยาศาสตร์
10.
6510710006
น.ส.จิรัฐิพร
หนูนวล
เภสัชศาสตร์
11.
6510510005
น.ส.กฤษกร
มีอินถา
วิทยาการจัดการ
12.
6511110081
น.ส.พรปวีณ์
ซื่อสกุล
ศิลปศาสตร์
13.
6510210249
น.ส.ภัทรวาสน์
มุนีกุล
วิทยาศาสตร์
14.
6511010007
นายกิตติพงศ์
สุขมณี
อุตสาหกรรมเกษตร
15.
6510710091
น.ส.รวิสรา
รองนวล
เภสัชศาสตร์
16.
6510110473
นายศุภวิชญ์
เดชารัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
17.
6510110437
นายวายุ
วิรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
18.
6510210289
น.ส.วรรณรยา
ทองแดง
วิทยาศาสตร์
19.
6510310036
นายณัฐวัช
วงศ์สัมพันธ์
แพทยศาสตร์
20.
6510210144
นายนวพล
กะม่าสา
วิทยาศาสตร์
21.
6511410175
น.ส.ปนัสยา
สุขธรณ์
การแพทย์แผนไทย
22.
6510311309
น.ส.ญานิศา
บุญทอง
แพทยศาสตร์
23.
6510410053
น.ส.นิศารัตน์
บุญเกื้อ
พยาบาลศาสตร์
24.
6510410004
น.ส.กษมา
ศรีวิมล
พยาบาลศาสตร์
25.
6510210633
น.ส.กุลกนิษฐ์
ศรีรอด
วิทยาศาสตร์
26.
6510110683
นายลุตฟี
ซาและ
วิศวกรรมศาสตร์
27.
6510410077
น.ส.พิยดา
โสบผอม
พยาบาลศาสตร์
28.
6510410068
น.ส.ปารวีร์
ศรีดุกา
พยาบาลศาสตร์
29.
6510210121
น.ส.ธนาพร
พุทธิรักษ์
วิทยาศาสตร์
30.
6510110615
น.ส.ชนรดา
มุณีรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
31.
6511610021
น.ส.กานต์พิชชา
พูนแก้ว
ยาลัยนานาชาติ
32.
6510410231
น.ส.สิรภัทร
ชายภักตร์
พยาบาลศาสตร์
33.
6510410073
น.ส.พลอยมณี
หลานหาด
พยาบาลศาสตร์
34.
6510110685
น.ส.วริศรา
จงสู่วิวัฒน์วงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
35.
6510210228
น.ส.พิมพ์มาดา
บวชเหตุ
วิทยาศาสตร์
36.
6510110466
นายศิวกร
เพ็ชร์ดี
วิศวกรรมศาสตร์
37.
6510110553
นายอาซีล
หยีมะเหร็บ
วิศวกรรมศาสตร์
38.
6511010082
น.ส.บัณฑิตา
กลับรินทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
39.
6511610010
น.ส.นิษฐเนตร์
ศรีรักษ์
ยาลัยนานาชาติ
40.
6510410032
น.ส.ณัฏยา
สุขเกษม
พยาบาลศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  40 40

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 40
 • เพศหญิง 30
 • เพศชาย 10
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 40
 • รวม 10 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์7
 • วิทยาศาสตร์13
 • แพทยศาสตร์3
 • วิทยาการจัดการ1
 • เภสัชศาสตร์2
 • พยาบาลศาสตร์7
 • อุตสาหกรรมเกษตร2
 • ศิลปศาสตร์1
 • การแพทย์แผนไทย2
 • ยาลัยนานาชาติ2