งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดคลองแห
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดคลองแห16 มิ.ย. 65, 09:13 น.511
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดวัดคลองแห เทศบาทเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • วันที่ 22 มิถุนายน 65
  ช่วงเวลา07.30 - 13.00
 • จำนวนรับสมัคร 40 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มิถุนายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ วัดคลองแห

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Our Soul is for the Benefit of Mankind

  ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.30 – 13.00 น.

  พื้นที่ทำกิจกรรม วัดคลองแห เทศบาทเมืองคลองแห  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  กิจกรรมที่ทำ  กิจกรรมทำความสะอาด ทาสีอาคารเอนกประสงค์

  หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม  เทศบาทเมืองคลองแห 

  รับสมัครจำนวน 40 คน

  ****เวลา 07.30 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  **เดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย

  การแต่งกาย: นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีบูล รองเท้าผ้าใบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

   

1.
6510311026
น.ส.ภารดี
พิพัฒพงศ์ตระกูล
แพทยศาสตร์
2.
6510110689
นายวิษณุ
ต่อวิวรรธน์
วิศวกรรมศาสตร์
3.
6511410174
น.ส.บัวบูชา
วารุณโรจน์
การแพทย์แผนไทย
4.
6510710015
นายธนภัทร
แสงพายัพ
เภสัชศาสตร์
5.
6510810003
นายชัยวัฒน์
อุดมรัตนสิริ
ทันตแพทยศาสตร์
6.
6510810002
นายชยพล
แว่นนุ้ย
ทันตแพทยศาสตร์
7.
6511510021
นายปณิธิ
นาคช่วย
เทคนิคการแพทย์
8.
6511510020
นายปกรณ์
ผ่องสุวรรณ
เทคนิคการแพทย์
9.
6510710039
นายสรสิช
เดชชนินทร์
เภสัชศาสตร์
10.
6511110138
นายหัสชัย
เชื้อเมืองพาน
ศิลปศาสตร์
11.
6511110119
นายเวสารัช
ช่วยชู
ศิลปศาสตร์
12.
6511110053
นายทินภัทร
เรืองพุทธ
ศิลปศาสตร์
13.
6511110242
น.ส.ภัทรมน
แซ่เหล่า
ศิลปศาสตร์
14.
6511110239
น.ส.พรมพร
แสงศรี
ศิลปศาสตร์
15.
6510311003
นายทักษิณ
ศรีสุข
แพทยศาสตร์
16.
6510710002
นายก้องภพ
ก่อกิตติพงศ์
เภสัชศาสตร์
17.
6510310130
น.ส.อินนา
ดิษฐะ
แพทยศาสตร์
18.
6510210117
น.ส.ธนภรณ์
ทองเจือเพชร
วิทยาศาสตร์
19.
6510210295
น.ส.วราภรณ์
พิทักษ์
วิทยาศาสตร์
20.
6510210200
นายปิยะชัย
ณรงค์ทรัพย์
วิทยาศาสตร์
21.
6511110148
น.ส.อิงกมล
รัตนพันธ์
ศิลปศาสตร์
22.
6511110245
น.ส.มนัสนันท์
รามวงษ์
ศิลปศาสตร์
23.
6511410194
น.ส.วรรณศิริ
จันทร์กวีกูล
การแพทย์แผนไทย
24.
6511010086
น.ส.พิรุฬห์ลักษณ์
จิรสัตยาวงษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
25.
6511410205
น.ส.อลงกรณ์
ปาณะทองเจริญ
การแพทย์แผนไทย
26.
6511110011
น.ส.กฤติมา
บัวงาม
ศิลปศาสตร์
27.
6511010083
น.ส.ประภัสสร
หวั่นศิริ
อุตสาหกรรมเกษตร
28.
6511110201
น.ส.สมิตานัน
นุ้ยพริ้ม
ศิลปศาสตร์
29.
6511110092
น.ส.พิมพ์วิภา
จิตรสิงห์
ศิลปศาสตร์
30.
6511210052
นายวุฒิพงศ์
วรเกตุ
เศรษฐศาสตร์
31.
6410510332
น.ส.ทัศนีย์นุช
ชูอ่อน
วิทยาการจัดการ
32.
6411210085
น.ส.วรกานต์
ฉับพลัน
เศรษฐศาสตร์
33.
6510110507
น.ส.สุรายา
แวอาลี
วิศวกรรมศาสตร์
34.
6511110177
น.ส.ปาลิตา
กรเพชร
ศิลปศาสตร์
35.
6510210352
น.ส.เหมือนฝัน
รักเพ็ชร์
วิทยาศาสตร์
36.
6511110225
น.ส.ทิตยา
วงศ์สุวรรณ
ศิลปศาสตร์
37.
6410510372
น.ส.ปาณิศา
บริเพ็ง
วิทยาการจัดการ
38.
6510210208
นายพงศกร
บัวทองเกื้อ
วิทยาศาสตร์
39.
6511510065
นายมุนตาซอร
โต๊ะหวัง
เทคนิคการแพทย์
40.
6510210513
น.ส.บุตรน้ำฟ้า
รำพึงพวก
วิทยาศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  40 40

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 40
 • เพศหญิง 24
 • เพศชาย 16
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 37
 • รหัส 64 3
 • รวม 11 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์2
 • วิทยาศาสตร์6
 • แพทยศาสตร์3
 • วิทยาการจัดการ2
 • เภสัชศาสตร์3
 • ทันตแพทยศาสตร์2
 • อุตสาหกรรมเกษตร2
 • ศิลปศาสตร์12
 • เศรษฐศาสตร์2
 • การแพทย์แผนไทย3
 • เทคนิคการแพทย์3