งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
บรรยายในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย-จีน และ การพัฒนาของประเทศจีน”
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » บรรยายในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย-จีน และ การพัฒนาของประเทศจีน”14 มี.ค. 66, 10:06 น.506
 • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุม EILA5 ชั้น 8 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง (LRC1)
 • วันที่ 16 มีนาคม 66
  ช่วงเวลา08.30 - 09.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 50 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 มีนาคม 66 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2565
  ค่าชั่วโมง1 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยายในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย-จีน และ การพัฒนาของประเทศจีน” วิทยากรโดย นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 8:30-9:30 น. ณ ห้อง EILA5 ชั้น 8 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับ Transcript จากการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1 ชั่วโมง

   

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  0 50

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 0
 • เพศหญิง 0
 • เพศชาย 0
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รวม 0 คณะ