งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เอกสารประการการสัมมนาผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
หน้าแรก » เอกสารประการการสัมมนาผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256409 เม.ย. 2564 10:391,189

เอกสารประการการสัมมนาผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

- เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “สุขภาพใจดี มีความสุข สนุกกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” 
การพัฒนาสุขภาพจิตใจของผู้นำนักศึกษา เพื่อความสุขในการใช้ชีวิต และส่งเสริมประสิทธิภาพเรียนและการทำงาน
โดยวิทยากร คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ (หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ Communication Skills for Student Leader
โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยุทธ ถาวรานุรัก

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด