งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สมัครกิจกรรมออนไลน์
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์
ข้อมูลทั้งหมด 278 ข้อมูล     หน้าแรก | « ก่อนหน้า   ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
กิจกรรม
วันที่จัดกิจกรรม
หมวดกิจกรรม
สมัคร
รับ
สถานะ
บรรยายเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพกับการผลิตอาหารฮาลาล17 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 2 ชั่วโมง
5
61
หมดเขต
เสวนาเรื่องทำไมมนุษย์ต้องถือศีลอด 16 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 4 ชั่วโมง
3
61
หมดเขต
เสวนาเรื่องวัฒนธรรมอาหารไทย – มลายูกับเทศกาลฮารีรายอ 16 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 2 ชั่วโมง
2
61
หมดเขต
การบรรยายเรื่อง “ ฮารีรายอ “ หนึ่งในวันสำคัญของอิสลาม15 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 2 ชั่วโมง
5
61
หมดเขต
บรรยายคนเฒ่าเล่าเรื่อง “ Muslim Kitchen Open House ”15 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 2 ชั่วโมง
9
61
หมดเขต
เสวนาหัวข้อความมั่นคงในอาเซียน1 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
45
122
หมดเขต
เสวนาเปิดม่านอาเซียนผ่านมุมมองหลายมิติ บรูไน-กัมพูชา29 มิ.ย. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
28
122
หมดเขต
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช11-18 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 39 ชั่วโมง
24
24
เต็ม
เสวนา "คิดดี มีตังค์"9 พ.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 2 ชั่วโมง
119
365
หมดเขต
ตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1000,000 รูป20-22 เม.ย. 59
เลือกเข้าร่วม - 10 ชั่วโมง
0
122
หมดเขต
ค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขตครั้งที่ 4 PSU to Community @ Rusamilae Pattani26 พ.ค. - 4 มิ.ย. 59
เลือกเข้าร่วม - 60 ชั่วโมง
28
30
หมดเขต
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังการเสวนาพิเศษ เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ9 เม.ย. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
65
244
หมดเขต
ค่ายสมาธิกับธรรมชาติ รุ่นที่ 1(Natural Meditation)18-20 มี.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 10 ชั่วโมง
0
49
หมดเขต
ขอเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships)16 มี.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 2 ชั่วโมง
3
97
หมดเขต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายประชาสัมพันธ์ทุนฟุลไบรท์ (Fulbright)11 มี.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 2 ชั่วโมง
4
97
หมดเขต
ขอเชิญนักศึกษาร่วมฟังบรรยายประชาสัมพันธ์ โครงการ"เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ"22 มี.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 1 ชั่วโมง
75
97
หมดเขต
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Regionalism และกลไกการแก้ปัญหาเศษฐกิจอาเซียน18 ก.พ. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
64
365
หมดเขต
The 9th Japan Education Fair in Sonkhla16 ก.พ. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
25
80
หมดเขต
25 ปี อาเซียน-เกาหลี ทบทวนอดีต...เพื่อวางแผนอนาคต8 ก.พ. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
255
365
หมดเขต
นักศึกษายุคใหม่ หัวใจไม่โกง28-29 ม.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
16
122
หมดเขต

ข้อมูลทั้งหมด 278 ข้อมูล     หน้าแรก | « ก่อนหน้า   ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย