งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สมัครกิจกรรมออนไลน์
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์
ข้อมูลทั้งหมด 329 ข้อมูล     หน้าแรก | « ก่อนหน้า   ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
กิจกรรม
วันที่จัดกิจกรรม
หมวดกิจกรรม
สมัคร
รับ
สถานะ
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ผู้นำกับคุณธรรมแห่งยุคสมัย” 13 ก.ย. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
73
73
เต็ม
เข้าใจประกันสังคม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน21 ก.ย. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
57
61
หมดเขต
ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมงาน “วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)24 ก.ย. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
365
365
เต็ม
The change ปรับแนวคิด ชีวิตเปลี่ยน7 ก.ย. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
122
122
เต็ม
ขอเชิญนักศึกษาร่วมฟังปาถกถา บัณฑิตไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียน2 ก.ย. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
153
183
หมดเขต
รณรงค์รวมพล คนรักษ์น้ำ ( PWA Water Lover type )29 ส.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 1 ชั่วโมง
37
37
เต็ม
ขอเชิญนักศึกษาร่วมฟังเสวนา แลกเปลี่ยนเรียรู้นักศึกษาทุน บอกเล่าประสบการณ์ต่างแดน 7 ก.ย. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
183
183
เต็ม
ขอเชิญฟังเสวนา หัวข้อ "สถานการณ์ ทิศทางการเคลื่อนย้ายแรงงาน และโอกาสการทำงานในอาเซียน"1 ก.ย. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
305
305
เต็ม
ขอเชิญฟังเสวนา ASEAN Integration and Career Opportunities in Mutinational5 ก.ย. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
146
146
เต็ม
รับสมัครนักศึกษาอาสาสมัครจราจรในงาน ม.อ. วิชาการ รุ่น 2/2559 17-19 ส.ค. 59
บังคับเลือก - 4 ชั่วโมง
2
18
หมดเขต
เสวนาเรื่องความพร้อมของท้องถิ่นประตูสู่การท่องเที่ยวสงขลา17 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
3
61
หมดเขต
บรรยายเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพกับการผลิตอาหารฮาลาล17 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 2 ชั่วโมง
5
61
หมดเขต
เสวนาเรื่องทำไมมนุษย์ต้องถือศีลอด 16 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 4 ชั่วโมง
3
61
หมดเขต
เสวนาเรื่องวัฒนธรรมอาหารไทย – มลายูกับเทศกาลฮารีรายอ 16 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 2 ชั่วโมง
2
61
หมดเขต
การบรรยายเรื่อง “ ฮารีรายอ “ หนึ่งในวันสำคัญของอิสลาม15 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 2 ชั่วโมง
5
61
หมดเขต
บรรยายคนเฒ่าเล่าเรื่อง “ Muslim Kitchen Open House ”15 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 2 ชั่วโมง
9
61
หมดเขต
เสวนาหัวข้อความมั่นคงในอาเซียน1 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
45
122
หมดเขต
เสวนาเปิดม่านอาเซียนผ่านมุมมองหลายมิติ บรูไน-กัมพูชา29 มิ.ย. 59
เลือกเข้าร่วม - 3 ชั่วโมง
28
122
หมดเขต
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช11-18 ก.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 39 ชั่วโมง
24
24
เต็ม
เสวนา "คิดดี มีตังค์"9 พ.ค. 59
เลือกเข้าร่วม - 2 ชั่วโมง
119
365
หมดเขต

ข้อมูลทั้งหมด 329 ข้อมูล     หน้าแรก | « ก่อนหน้า   ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย