งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
หน้าแรก » การคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 256215 ม.ค. 2563 16:473,844

การคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

1. การเสนอรายชื่อนักกิจกรรมตัวอย่างให้ส่งเอกสารตามแบบฟอร์มและเกณฑ์ที่กำหนดไปยัง 

งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์  2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางเกตุวดี  สิทธิชัย ภายใน 2202     

2.การเสนอโครงการดีเด่นให้ส่งเอกสารตามแบบฟอร์มและเกณฑ์ที่กำหนดไปยัง                             

งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์  2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ร.ต. วงศกร  ศรีผ่อง ภายใน 2202   

ประกาศมหาลัยหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการกิจกรรมดีเด่น ดาวน์โหลด (n611_62.pdf)

      -  แบบฟอร์มนักกิจกรรมตัวอย่างด้านกีฬา  ดาวน์โหลด (n611_1.docx)

      -  แบบฟอร์มนักกิจกรรมตัวอย่างด้านศิลปวัฒนธรรม  ดาวน์โหลด (n611_2.docx)

      -  แบบฟอร์มนักกิจกรรมตัวอย่างด้านจิตสาธารณ  ดาวน์โหลด (n611_3.docx)

      -  แบบฟอร์มนักกิจกรรมตัวอย่างด้านวิชาการ  ดาวน์โหลด (n611_4.docx)

      -  แบบฟอร์มนักกิจกรรมตัวอย่างด้านบริหาร  ดาวน์โหลด (n611_5.docx)

      -  แบบฟอร์มนักกิจกรรมตัวอย่างด้านอื่นๆ  ดาวน์โหลด (n611_6.docx)

      -  แบบฟอร์มโครงการดีเด่น ดาวน์โหลด (n611_2.1.doc)

แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด